thaihydra.org
thaihydra.org
thaihydra.org
www.np.com.ua/
apple-tochka.com.ua
www.別れさせ屋5社一括.com/
Welcome to ThaiHydra.org
You are here: Home

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา natural disaster and Climate Change ระหว่างไทยกับไต้หวัน

E-mail Print PDF

Read more...Read more...

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมนักอุทกวิทยาไทย และผู้สนใจทุกท่าน

เข้าร่วม สัมมนา " HOTLISIC & INTER-DISCIPLINARY

APPROACHES

FOR NATURAL DISATER RISK AND CLIMATE CHANGE

ระหว่างไทยกับไต้หวัน "

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เวลา 09:00-13:00 น.

ณ ห้องประชุม ตึกมหาจุฬาลงกรณ์ ชั้น 2 ห้อง 205

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 02 642 7312

Read more...

Last Updated on Friday, 20 November 2015 13:50

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

new-logo
 • เป็นศูนย์รวมผู้มีความรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยาและงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านอุทกวิทยา วิทยาศาสตร์ และอุทกวิทยาประยุกต์ ตลอดจนวิชาการสาขา ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานในภาครัฐ ภาคเอกชนและประเทศชาติ 
 • จัดทำกิจกรรมด้านอุทกวิทยา และเทคโนโลยีอุทก เพื่อเป็นการสร้างเสริม และพัฒนาสมาชิก “ส.อท.” ให้มีทักษะและความรู้ด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีให้ทันสมัย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสามารถแข่งขันกับนักอุทกวิทยาในระดับนานาชาติได้ 
 • รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก 
 • ส่งเสริมจรรยาบรรณ รักษา ปกป้อง คุ้มครอง วิชาชีพอุทกวิทยาและเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกเพื่อสามารถประกอบวิชาชีพอุทกวิทยาและเทคโนโลยีได้อย่างเต็มสติปัญญา และมีเกียรติภูมิ ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล 
 • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

No.2 ทำบุญไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่

ทำบุญไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่

Read more...          Read more...
Read more...         Read more...
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นวันเกิดของกรมชลประทานครบ 106 ปี และวันเกิดของชมรมนักอุทกวิทยาไทย ครบ 12 ปี คุณศรีสุพร ศรีสุภาพ ชวนผมไปทำบุญถวายสังฆทานให้กับสมาชิกของชมรมที่เสียชีวิตไปแล้ว 18 ท่าน ที่วัดปัญญานันทาราม คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี โดยจะเริ่มเวลาประมาณ 10.00 น. ผมได้รับคำเชิญชวน แต่จะขอไปเอง และพบที่วัด

เหตุผลของผมที่ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลนี้ เพราะ

1. ผมชอบทำบุญ การทำบุญ ทำให้มีความสุขแก่ตัวเราเอง และแก่คนรอบข้างด้วย

2. จำนวนผู้ที่เสียชีวิต 18 ท่านนั้น ผมรู้จักทั้งหมด และมีความสนิทสนมที่เป็นญาติเป็นเพื่อนร่วมงาน และก็เป็นลูกศิษย์ และผู้ที่เป็นสมาชิกของชมรมฯ นั้น เป็นผู้ที่มีจิตใจรักในเรื่อง "น้ำ" ทำงานในกรมชลประทาน และในกรมต่างๆ ในประเทศไทย

3. เมื่อทุกท่านเกษียนราชการแล้ว ยังมาทำงานใน "ชมรม" ด้วยความรักและเสียสละ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน นอกจากเงิน "บำนาญ" ซึ่งหาได้ยากในแผ่นดินนี้

4. วัดปัญญานันทาราม เป็นวัดที่ท่านเจ้าคุณ พระพรหมฆังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นวันที่ผมมีอายุครบ 72 ปี (6 รอบ) และเป็นวันที่คณะศิษยานุศิษย์โดยศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา ได้ร่วมใจกันซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อสร้างวัดปัญญานันทาราม เป็นธรรมสมโภช 84 ปี พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
โดยมีพระครูปลัดสีลวัฒนาภิรม (สง่า สุภโร) พระมหามานพ ปัญญาวชิโร และพระมหาสมโภช ฐิติญาโน จากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ร่วมสนองงานก่อสร้างวัด และกิจกรรมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระครูปลัดสีลวัฒนาภิรม (สง่า สุภโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

5. เหตุผลเพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง ก็คือ ผมได้ไปทำบุญวัดเกิด ที่วัดนี้เป็นประจำมาตลอดมา
ห่างเหิน ในระยะที่ผมเจ็บป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา เพิ่งพอจะไปไหวก็ขอไปกับคณะชมรมดังกล่าว ดูรูปตัวเองแล้วก็ไม่น่าจะไปไหว

กิจกรรมที่คณะชมรมปฏิบัติ เมื่อไปถึงวัด นมัสการพระพุทธรูปและนมัสการท่านเจ้าอาวาสเสร็จแล้วฟังธรรมบรรยาย พระสงฆ์ให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์ แล้วคณะถวายเครื่องไทยธรรม ถวายสังฆทาน พระสงฆ์สวดอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธีการ

ท่านเจ้าอาวาสเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างดี มีน้ำพริก ผัก ส้มตำ ลาบ ห่อหมก ฯลฯ แก่คณะชมรมทุกท่าน นับว่าเป็นความกรุณาอย่างมากแก่ผู้สูงอายุที่ไปทุกท่าน

วัดปัญญานันทารามนี้ เป็นศูนย์ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสร้างวัดนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างพระ สร้างคน และสร้างเยาวชนของชาติ ให้มีชีวิตอยู่ในโลกอย่างถูกต้อง มีชีวิตเรียบร้อยตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้ต่อสู้กับความเจริญทางวัตถุมากเกินไป

ปัจจุบันมีอาคาร "เฉลิมพระเกียรติ" ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จ พระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ มีพระพุทธรูปประจำอาคาร มีโบสถ์ มีโรงเรียนพุทธบุตร มีอุโบสถ มีธรรมเทวา พาเพื่อนมนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ มีพระพุทธรูปประจำลานหินโค้ง มีสวนป่ากาญจนาภิเษก ฯลฯ สรุปการพัฒนาวัดปัญญานันทาราม โดยการสร้างศาสนวัตถุได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว สิ้นเงินประมาณ 80 ล้านบาท ยังเหลือส่วนที่กำลังดำเนินการ และจะดำเนินการต่อไป เช่นหอระฆังสันติภาพ ห้องน้ำ ห้องสุขา อาคารหอพัก ผู้ปฏิบัติธรรมชายและหญิง (อาศรม) กุฎิ และอาศรมของภิกษุ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

มีเรื่องสำคัญที่ผมขออนุญาต เรียนสมาชิกชมรมนักอุทกวิทยาไทย ก็คือ ขอให้สมาชิกพิจารณาช่วย "สร้างระฆังใบใหญ่" และระฆังใบเล็ก โดยเฉพาะ "ระฆังใบใหญ่" ที่มีหอสูงสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีระฆัง
จะหาเงินที่ไหนดี ส่วนระฆังใบเล็ก ผมทราบว่าพอจะมีอุบาสก อุบาสิกา ช่วยบริจาคทำบุญ ผมทราบว่าราคาทองเหลืองกำลังขึ้นราคา ใบเล็กราคาจะตกใบละประมาณ 5,500 บาท "ระฆังสันติภาพ" ใบเล็กนั้น ท่านพระครูฯ ต้องการช่วยสื่อสันติภาพ สันติสุข ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ประมาณ 2,500 ใบ เป็นวิถีพุทธ
สู่วิถีไทย กระจายไปทั่วประเทศ

สรุปแล้วระฆังใบใหญ่-ใบเล็ก ก็ต้องใช้ปัจจัยซื้อ และก็จะต้องใช้เวลาพอสมควร และเป็นโครงการที่จะต้องทำต่อไป และต้องทำบุญกันต่อไป ผมได้รับทราบภายหลังเมื่อผมเดินทางกลับบ้านแล้วว่า คณะชมรมฯ ที่ไปร่วมกิจกรรมทำบุญ ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยสร้างระฆังสันติภาพ จำนวน 1 ใบ ซึ่งผมขออนุโมทนาด้วย

โดยส่วนตัวผม เป็นเด็กวัดบวรนิเวศวิหาร กินข้าวก้นบาตรมาระยะเวลา 10 กว่าปี จึงมีความรู้สึกว่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศที่ผมได้ศึกษามานั้น แยกตัวอักษร บวร คือ บ้าน-วัด-โรงเรียน-จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันไปตลอดอายุ แต่ปัจจุบันกับอดีตจะเหมือนกัน กันหรือไม่?

ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2539 ในวาระครบปีที่ 50 ของรัชสมัยของพระองค์มีข้อความดังนี้

"ถ้าเปรียบเทียบความเป็นอยู่ เมื่อ 50 ปี กับปัจจุบันนี้ ก็เห็นความแตกต่าง คนที่มีชีวิต ตั้งแต่สมัยโน้นจนถึงสมัยนี้ และที่เกิดมาตามทางก็เป็นผู้ที่ได้สร้างส่วนรวม ได้สร้างประเทศชาติ
ให้เป็นดังที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ จะบอกว่าสมัยโน้นกับสมัยนี้เป็นอย่างไร ต่างกันไหม ต่างกัน จะว่าสมัยโน้นดีกว่าสมัยนี้ก็พูดไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้ เขามีสิ่งใด เขาก็มีอยู่ในปัจจุบัน ในอดีตเราเคยมีอะไร ก็ผ่านไปแล้วในอนาคตจะมีอย่างไรก็ต้องคอยดูว่าร่วมกันสร้างอยู่ ถ้าร่วมกันสร้างดี ก็ดี ถ้าร่วมกันสร้างไม่ดี ก็เสียใจ ก็ไม่ดี"

เพราะทุกวันที่ผ่านไป เราทุกคนต่างกำลังทำหน้าที่ บันทึกอดีตของตัวเรา และของบ้านเมือง

 

จาริน อัตถะโยธิน

13 มิถุนายน 2551

No.4 นายเล็ก จินดาสงวน วีรบุรุษแห่งอุทกวิทยา

นายเล็ก จินดาสงวน  วีรบุรุษแห่งอุทกวิทยา

 

สำนักงานเลขาธิการชมรมนักอุทกวิทยาไทย
นางศรีสุพรศรีสุภาพ
นางสาวคันธวรรณ ชื่นภิรมย์
นายธนสิทธิ์ ธรรมศิริโรจน์

Read more...

1. จากนักอุทกวิทยาสู่ตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน

 จากบทความที่ ร.ต.สุเทพ ติงศภัทิย์ อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายโยธา กรมชลประทาน ได้ยกย่องนายเล็ก ไว้ในหนังสือ ”72 ปี เล็ก จินดาสงวน” ว่านายเล็ก จินดาสงวน นั้นนับเป็นนักอุทกวิทยาไทย คนที่ 4 ต่อจาก

 

องค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
คนที่สอง คือ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ราชบัณฑิตทางอุทกวิทยา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

คนที่สาม คือ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา ธนาคารโลก อาจารย์บุญชอบ กาญจนลักษณ์

และคนที่สี่ คือ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นายเล็ก จินดาสงวน


         เพราะชีวิตนายเล็กนั้น ได้ถูกกำหนดมาให้เป็นนักอุทกวิทยาไทย ตั้งแต่ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนช่างชลประทาน รุ่นที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2493 และได้รับการบรรจุเป็นช่างตรี แผนกอุทกวิทยา กรมชลประทาน เมื่อ พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นยุคบุกเบิกงานก่อสร้างเขื่อนภูมิพล โครงการไฟฟ้ายันฮี
         นายเล็กได้ช่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาความจุอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล กำหนดความสูงของเขื่อน ปริมาณน้ำสูงสุด ปริมาณตะกอนไหลลงอ่าง กำหนดปริมาณน้ำสูงสุดที่ควรปล่อยออก เมื่อมีพายุเข้ามา ศึกษาปริมาณน้ำปล่อยออกลงท้ายเขื่อนแต่ละวัน เดือน ปี เพื่อไม่ให้น้ำขาดหรือน้ำท่วมท้ายเขื่อน โดยมีอาจารย์บุญชอบ กาญจนลักษณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ
          นอกจากนั้น นายเล็กยังช่วยอาจารย์บุญชอบ คำนวณงานทางด้านอุทกวิทยาของเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำปาว เขื่อนลำตะคอง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี ฯลฯ และเขื่อนขนาดกลางอีกจำนวนมาก
          นับได้ว่าผลงานต่างๆ ของนายเล็ก เป็นที่ประจักษ์แก่คนของกรมชลประทาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งทั้งนี้เป็นเพราะนายเล็กได้ผ่านประสบการณ์ทำงานทางด้านอุทกวิทยาอย่างครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่ การสำรวจข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ การทำวิจัย การพยากรณ์ และการจัดสรรน้ำตลอดทั้งปี งานเหล่านี้นายเล็กได้ปฏิบัติมาอย่างผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง จนกระทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยอธิบดี รับผิดชอบงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนายเล็กต้องเดินทางติดตามพระองค์ท่านเมื่อเสด็จทรงงานตามภูมิภาคต่างๆ เป็นประจำทุกปี ปีละ 7 เดือน และได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษรับปฏิบัติงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แทนอธิบดีกรมชลประทาน นายเล็กตามเสด็จฯ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2520 จนถึง พ.ศ. 2526 ถือเป็นช่วงยุคทองของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมายประมาณ 2,000 โครงการ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อมาได้แต่งตั้งเป็นอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และในที่สุดก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
Read more...
 
 
 
 

 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

ดูงานการแก้ไขเขื่อนมูลบนรั่วที่เขื่อนมูลบน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 27 .. 2533

 

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2533 นายเล็กได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน และวันที่ 24 ตุลาคม ปีเดียวกัน ก็เกิดเหตุการณ์ “เขื่อนมูลบนชำรุด” จึงต้องเดินทางไปดูเหตุการณ์และอยู่บัญชาการด้วยตนเอง โดยได้อาศัยคำสอนที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตราตรึงอยู่ในหัวใจตลอดเวลา ประกอบกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญทางด้านอุทกวิทยาที่ซึมลึกเข้าไปในสายเลือด บวกกับบารมีในการบริหารจัดการ สั่งการบังคับบัญชา ให้ทุกส่วนงานร่วมกันทำงานกันอย่างหามรุ่งหามค่ำ พลีกายพลีใจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้จนได้รับโทรสารชมเชยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง 11 วันก็ประสบผลสำเร็จ โดยมีตำแหน่งอธิบดีเป็นเดิมพัน


2. ก่อตั้งชมรมนักอุทกวิทยาไทย ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน
          แม้นายเล็กจะเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2534 แล้วและได้รับการทาบทามให้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง แต่ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้ ถวายงานสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดชีวิตราชการ จึงไม่ขอไปรับใช้ใครอื่นอีกเลย หากแต่ขอทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ขอรับใช้กรมชลประทานไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จึงตัดสินใจติดต่อเชิญ อาจารย์บุญชอบ กาญจนลักษณ์ ซึ่งครบเกษียณอายุจากธนาคารโลก มาร่วมกันก่อตั้งชมรมอุทกวิทยาไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2539 และได้เชิญ ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ เป็นประธานชมรมฯ นอกจากนี้ยังรวบรวมชักชวนบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านอุทกวิทยา มาร่วมกันเป็นคลังสมองของประเทศไทยที่ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการด้านบริหารจัดการน้ำต่อไป

          นายเล็กได้เข้ามารับหน้าทีเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมนักอุทกวิทยาไทย ในตำแหน่งกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับชมรมฯ โดยมีการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุทกวิทยา เรื่องใดน่าสนใจก็จัดให้มีการประชุมวิชาการ เชิญผู้เกี่ยวข้องมาฟัง เช่น เรื่องการพยากรณ์น้ำท่วม การออกแบบเขื่อน การออกแบบระดับน้ำเก็บกักที่เหมาะสมสำหรับเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง การจัดสรรน้ำจากเขื่อนฯ เส้นทางเกษตรกรไทยในเขตชลประทานการจัดการทรัพยากรน้ำไทย ระบบโทรมาตรและการเตือนภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง ฯลฯ เป็นต้น และเชิญผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง ปีละประมาณ 2 ครั้ง ขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศประมาณเจ็ดร้อยกว่าคน

         นอกจากนี้ยังจัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ และจัดทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักอุทกวิทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่จริงอย่างสม่ำเสมอ โดยนายเล็กจะเข้ามาช่วยงานที่ชมรมฯ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ใครต้องการมาขอความรู้ในเรื่องอุทกวิทยา นายเล็กจะอธิบาย พร้อมมอบหนังสือให้อย่างเต็มที่ เพราะนายเล็กมีความตั้งใจอยากให้บุคลากรของกรมชลประทานทุกคนมีพื้นฐานทางด้านอุทกวิทยา ซึ่งจำเป็นมาก โดยเฉพาะบรรดาวิศวกรหรือนายช่างทุกคน ปัจจุบันมีผู้รู้เรื่องอุทกวิทยาจริงๆ น้อยมากจะมีรู้ก็แต่เพียงภาคทฤษฏี

Read more...

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การออกแบบระดับน้ำเก็บกักที่เหมาะสม

สำหรับเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง”

เมื่อวันที่ 20 .. 2541

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

          นายเล็กได้เสียสละมาทำงานที่ชมรมฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ยังช่วยหาผู้สนับสนุนให้ชมรมฯ สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวชลประทาน นักวิชาการในสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไปมาโดยตลอด และยังได้แสดงทัศนะไว้ในการบรรยาย และงานเขียนบทความทั้งหลายว่า การจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทยให้ได้ผลอย่างจริงจังและยั่งยืน ต้องมีการจัดตั้งกรมอุทกวิทยาเพื่อมากำกับดูแล แก้ไขปัญหา และมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. นายเล็ก จินดาสงวน ในชมรมนักอุทกวิทยาไทย

          พวกเราทุกคนมาทำงานที่ชมรมนักวิทยาไทย เพราะเราเห็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาตลอดในชีวิตราชการ และเมื่อเกษียณอายุแล้วก็ยังได้เสียสละมาทำงานให้กับส่วนรวม โดยเลือกมาทำงานให้กับกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายเล็กรักยิ่ง เพราะได้ทำงาน ณ สถานที่แห่งนี้มาเป็นเวลา 40 ปีเต็ม

          ความรัก ความศรัทธาอย่างจริงใจ ที่มีต่อนายเล็ก จึงบังเกิดมีขึ้นกับพวกเราทุกคนที่ทำงานอยู่ในชมรมฯ ซึ่งนายเล็กเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้กับพวกเรา ยากที่จะมีผู้เสมอเหมือนได้แก่

Read more...

 

ในโอกาสกองกองอุทกวิทยาครบรอบ 48 ปี เมื่อวันที่ 24 .. 2538

นอกจากจะจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ การประชุมทางวิชาการแล้ว

ยังจัดให้มีงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของชาวอุทกวิทยาปัจจุบัน และอดีตชาวอุทกวิทยา

1. นายเล็กเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมเป็นคนมีรูปร่างสูงใหญ่ แม้จะสูงวัยแล้วแต่ก็ยังกระฉับกระเฉงเหมือนนายทหารระดับบังคับบัญชาเป็นคนสั่งงานชัดเจน และยอมรับฟังเหตุผลมาทำงานแต่เช้าทุกวัน มาก่อนลูกน้องบางคนเสียอีก

2. นายเล็กผู้มีน้ำเป็นหัวใจทุกครั้งที่นายเล็กบรรยาย หรือเขียนบทความใดๆ จะปลูกฝังเรื่องการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เห็นคุณค่าของน้ำและตระหนักในโทษภัยของน้ำเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม หรือภัยแล้งในสถานที่ใดก็ตาม พวกเราทุกคนจะคิดถึงนายเล็กทันที เพราะนายเล็กไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เสียหายขึ้นกับประชาชนและประเทศชาติ นายเล็กจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองและสถานการณ์น้ำของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ขณะที่นายเล็กนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหากมีพวกเราไปเยี่ยม และมีคนที่คุยด้วยแล้วถูกคอ เช่น คุณนพคุณ, ดร.วจี, ดร.พิเชษฐ์, ดร.ยิ่งปลิว เป็นต้น นายเล็กก็จะมีอาการดีขึ้น และลุกขึ้นมาคุยเรื่องน้ำได้อย่างออกรส

3. ในหัวใจของนายเล็กเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทุกงานบรรยายและงานเขียน จะอ้างถึงพระราชดำรัส พระราชดำริเสมอๆ ตามปกติชมรมฯ ได้มีการจัดทำวารสารชมรมนักอุทกวิทยาไทยออกมาแจกให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปี และในปี พ.ศ. 2550 จะเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา นายเล็กก็เตรียมจัดทำหนังสือดังกล่าวถวายในหลวง และเมื่อมีการศึกษาเรือง Radar เพื่อการพยากรณ์น้ำ ก็มีโครงการจะถวายในหลวงทำให้พวกเราซาบซึ้งในสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งๆ ขึ้น

4. นายเล็กผู้มีความกตัญญูรู้คุณ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัย ม.ล.ชูชาติ กำภู, อาจารย์บุญชอบ กาญจนลักษณ์, อาจารย์จาริน อัตถะโยธิน, อาจารย์ดำรง จรัสวัฒน์, ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ นายเล็กจะแสดงออกซึ่งความเคารพ ความห่วงใยคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเหล่านี้มาด้วยดีเสมอ เช่น เมื่อคราวอาจารย์บุญชอบเดินทางมากรุงเทพฯ ก็ดูแลพาอาจารย์ไปรับประทานอาหารอร่อยๆ เป็นประจำ เมื่ออาจารย์บุญชอบป่วยก็ไปติดต่อคุณหมอขอให้คุณหมอช่วยดูแลอาจารย์บุญชอบเป็นกรณีพิเศษ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้นายเล็กได้รับความเมตตา และเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ในสายตาผู้ใหญ่อยู่เสมอ แม้กระทั่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ครั้งล่าสุด ศ.ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ ยังเอ่ยในที่ประชุมว่า เหงาเมื่อไม่มีนายเล็ก

5. นายเล็กผู้มีหัวใจที่ทรหด ด้วยสำนึกในหน้าที่ Duty must go on เมื่อครั้งที่นายเล็กต้องไปยืนบรรยายอยู่เป็นเวลานานที่หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ปากเกร็ด นายเล็กเกิดอาการปวดหลังจนทนต่อไปไม่ไหวประกอบกับแสงไฟที่ส่องจ้าเข้าหาผู้บรรยายตลอดเวลา จึงทำให้นายเล็กต้องหยุดการบรรยายกลางคันแล้วมานั่งพัก พวกเราทุกคนเป็นห่วงรีบเข้ามาปฐมพยาบาลและเรียกรถพยาบาลของโรงพยาบาลชลประทานมาทันที นายเล็กได้นั่งพักสักครู่ก็กลับมาบรรยายต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้ทุกคนชื่นชมใน Spirit ของนายเล็กเป็นอย่างมาก

6. นายเล็กผู้อาทร ทุกครั้งที่ไปทำงานนอกสถานที่นายเล็กต้องสั่งเตรียมอาหารรสชาติดี เหมาะสมกับสถานการณ์ให้ทุกคนรับประทานกันอย่างทั่วถึง ต้องเตรียมไม่ให้ขาดตกบกพร่อง นายเล็กสอนเสมอว่า
ของเหลือดีกว่าของขาด ใครที่ทำงานกับนายเล็กจะได้รับประทานอาหารที่อร่อย ไกลแค่ไหนนายเล็กก็มีลูกน้องให้ไปหาซื้อมาจนได้ นายเล็กจะถามพวกเราเสมอ หิวหรือยัง กินข้าวหรือยัง กลับบ้านยังไง เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้นายเล็กไม่เคยมองข้ามทำให้พวกเราอบอุ่นใจเสมอพวกเราจึ่งไม่แปลกใจเลย แม้เมื่อนายเล็กเกษียณอายุราชการมาได้ 15 ปีแล้ว หากชมรมฯ จะจัดกิจกรรมสิ่งใจและต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการการอำนวยความสะดวกในเรื่องใดๆ เพียงแค่นายเล็กยกหูโทรศัพท์ และบอกว่า ผมเล็ก จินดาสงวนพูดทุกเรื่องที่นายเล็กเอ่ยปากก็จะสำเร็จด้วยดีเสมอ

          นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา ชมรมฯ ก็เงียบเหงา ไม่ได้ยินเสียงเรียกพวกเรามาสั่งงานไม่ได้ยินเสียงพูดโทรศัพท์ ไม่มีนายเล็กมานั่งทำงานที่ Office ไม่มีนายเล็กผู้มีหัวใจของนักสู้ ซึ่งปี 2549ชมรมฯ มีโครงการจัดทำวารสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกันคือ เรื่องที่ 1 ทรัพยากรน้ำของโลก, ทรัพยากรน้ำของประเทศไทย, ข้อมูลอุตุอุทกวิทยากับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เรื่องที่ 2 ปัญหาเรื่องน้ำและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เรื่องที่ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ และนายเล็กเป็นหัวหน้ากลุ่มทำงานในเรื่องที่ 2 แม้ร่างกายไม่อำนวยนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ก็ยังทำงานเขียนหนังสือบนเตียงคนไข้ เหนื่อยก็นอนพักมีแรงก็ลุกขึ้นมาเขียนใหม่ทำอยู่อย่างนี้จนงานเสร็จสมบูรณ์ และได้ให้คุณหญิงเพ็ญศรีฯ นำมาให้พวกเราจัดพิมพ์ ตรวจทาน และส่งให้บรรณาธิการให้ทันตามกำหนด และคอยหมั่นโทรมาสอบถามว่าเราส่งงานให้คุณชูลิต (บรรณาธิการ) แล้วหรือยัง นายเล็กเป็นห่วงงานที่รับผิดชอบจนลมหายใจสุดท้าย เพื่องานที่นายเล็กรัก เพื่อชมรมนักอุทกวิทยาไทย สถานที่ทำงานแห่งสุดท้ายของนายเล็ก จินดาสงวน

 

นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการอุทกวิทยาไทย ในปี พ.ศ. 2549 ถึง 2 ท่าน คือ

1. อาจารย์บุญชอบ กาญจนลักษณ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2549

2. นายเล็ก จินดาสงวน ถึงแก่กรรมเมื่อ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549

          ซึ่งพวกเราทุกคนเชื่อมั่นว่า ดวงวิญญาณของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ คืออาจารย์และลูกศิษย์ที่มีความรัก ความเมตตา ความเคารพ และความผูกพันต่อกันอย่างสูง จะได้ไปพบกันบนสรวงสวรรค์แล้ว

บทความนี้ได้คัดลอกมาจากที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ

นายเล็ก จินดาสงวน ม... ... ...

Page 1 of 4

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »