สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จัดกิจกรรม “กอล์ฟการกุศล 2561”

January 29th, 2018|0 Comments

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม และสาธารณกุศล" กำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 [...]

คอนเสิร์ต “อุทกธารล่องไหลไปกับสุนทราภรณ์”

November 30th, 2015|0 Comments

คอนเสิร์ต "อุทกธารล่องไหลไปกับสุนทราภรณ์" จัดโดยสมาคมนักอุทกวิทยาไทย นำเสนอบทเพลงที่เกี่ยวกับสายนํ้า ณ หอประชุมทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ เวลา [...]