คอนเสิร์ต “อุทกธารล่องไหลไปกับสุนทราภรณ์”

จัดโดยสมาคมนักอุทกวิทยาไทย นำเสนอบทเพลงที่เกี่ยวกับสายนํ้า

ณ หอประชุมทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ เวลา วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558

เวลา 13.30-17.30 น

 

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จัดคอนเสิร์ตอุทกธารล่องไหลไปกับสุนทราภรณ์ เพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณะ ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ หอประชุมใหญ่          บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยจำหน่ายบัตรในราคา         3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 / 500 บาทในการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากทางสมาชิก แฟนเพลงสุนทราภรณ์ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับชมคอนเสิร์ตอย่างหนาแน่น