สมาคมนักอุทกวิทยาไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม และสาธารณกุศล” กำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟ 331 Golf Club 89/1 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จัดสมาคมนักอุทกวิทยาไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม และสาธารณกุศล” กำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.  ณ สนามกอล์ฟ 331 Golf Club 89/1 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับความร่วมมือจากพนธมิตร บริษัทที่ปรึกษา กรมชลประทาน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม กันอย่างหนาแน่น ภายในงานมีกิจกรรมแจกรางวัลแก่นักกอล์ฟ และกิจกรรมบันเทิงอย่างสนุกสนาน