คณะที่ปรึกษา และกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทยร่วมเดินทางไปทำบุญปูชนียบุคคลด้านอุทกวิทยา และทัศนศึกษาชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวัน์อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558

สมาคมนักอุทกวิทยาได้จัดกิจกรรม ทำบุญปูชนียบุคคลด้านอุทกวิทยา และทัศนศึกษาชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยสถานที่แรกที่ได้เดินทางไปถึงคือ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ปูชนียบุคคลทางด้านอุทกวิทยา เมื่อแล้วเสร็จจึงได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งที่ 2 คือ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่อยู่คู่ประเทศไทยมามากกว่า 20 ปี เป็นอาคารสองชั้นจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสที่มีความสวยงามและสมจริง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล หุ่นขี้ผึ้งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยนั้นเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ และกลุ่มศิลปินไทย ซึ่งใช้เวลาค้นคว้าทดลองการปั้นกว่า 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย หลังจากนั้นได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารขวัญดำเนิน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อรับประทานอาหารเสร็จได้เดินทางต่อไปยังสถานที่แห่งที่ 4 คือ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยคณะกรรมการและที่ปรึกษาได้โดยสารทางเรือเพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตชีวิตริมน้ำของชาวดำเนินสะดวก และเดินทางไปยังสถานที่แห่งที่ 5 คือ วัดบางกุ้ง เพื่อนมัสการหลวงพ่อนิลมณี หรือหลวงพ่อดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ แห่งวัดบางกุ้ง ประดิษฐานอยู่ในโบสต์ปรกโพธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นที่เคารพบูชาของคนในท้องถิ่น ความศักดิ์สิทธิ์์ของ ท่านเลืองลือไกลไปทั่วสารทิศ ทำให้ผู้คน ต่างหลั่งไหลกันมากราบไหว้ขอพรท่านมากมาย เสร็จแล้วจึงได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งที่ 6 คือ ตลาดน้ำอัมพวา เยี่ยมชมบรรยากาศยามเย็น แสนสบาย ในการจัดทัศนศึกษา ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมเดินทางประมาณ 30 ท่าน

ไฟล์รายงานทัศนศึกษา ในรูปแบบนามสกุล .pdf