เรื่องเด่น

  • Big Data คืออะไร

  • เกี่ยวข้องกับงานอุทกวิทยาอย่างไร

  • มุมมองภาครัฐและเอกชน

  • หลักสูตรการเรียนการสอน

  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้