การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมเสวนาวิชาการ เขื่อนภูมิพล: กว่าจะเป็นวันนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี