ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวและกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Thai water Expo 2023

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30 - 10:00 น. รศ.ดร.บัญชา [...]

THA 2019 International Conference

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019 ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาสที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ [...]

Go to Top