ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566 และทัศนศึกษาสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทานหัวหิน สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลทับใต้ [...]

ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม 2561 ณ จ.ปทุมธานี

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม "การบริหารจัดการน้ำชุมชนในพ้นที่คลองรังสิต" อบต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี และเยี่ยมชมดูงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โครงสร้างสำเร็จรูป ของบริษัท ฤทธา [...]

ทัวร์ KWRA 2561

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมด้วย ผู้แทนจาก KWRA ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ [...]

ทำบุญปูชนียบุคคลด้านอุทกวิทยา และทัศนศึกษาชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คณะที่ปรึกษา และกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทยร่วมเดินทางไปทำบุญปูชนียบุคคลด้านอุทกวิทยา และทัศนศึกษาชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวัน์อาทิตย์ที่ 5 [...]

ทัวร์ KWRA 2558

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมด้วย ผู้แทนจาก KWRA ทัศนศึกษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ [...]

ทัศนศึกษาล่องลำน้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม

คณะที่ปรึกษา และกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทยร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาล่องลำน้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สมัยท่าน [...]

Go to Top