ประชุมสามัญประจำปี

Home/ภารกิจสมาคมฯ/ประชุมสามัญประจำปี

ประชุมสามัญประจำปี

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และประชุมเสวนาวิชาการ การปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:30 [...]

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการเกษตรเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 [...]

การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และประชุมเสวนาวิชาการ เขื่อนภูมิพล: กว่าจะเป็นวันนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ [...]

Go to Top