วารสาร

วารสารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ก.พ. 2561: Big Data ในงานอุทกวิทยาและการจัดการน้ำ

เรื่องเด่น Big Data คืออะไร เกี่ยวข้องกับงานอุทกวิทยาอย่างไร มุมมองภาครัฐและเอกชน [...]

By |2020-06-07T12:19:08+07:00March 1st, 2018|วารสาร|0 Comments

วารสารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-2557

เรื่องเด่น นายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยกับเป้าหมายที่อยากเห็น คาบรอบปีการอุบัติซ้ำของน้ำหลากและน้ำแห้ง โค้งความถี่เชิงภูมิภาค สำหรับอัตราการไหลต่ำสุดในลุ่มน้ำ ปิง [...]

By |2018-10-24T04:00:08+07:00February 2nd, 2014|วารสาร|0 Comments
Go to Top