ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จัดกิจกรรม “กอล์ฟการกุศล 2561”

January 29th, 2018|0 Comments

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม และสาธารณกุศล" กำหนดจัดการแข่งขัน [...]