สัญลักษณ์สมาคมนักอุทกวิทยาไทย

สัญลักษณ์สมาคมนักอุทกวิทยาไทย

เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะเป็นรูปหยดน้ำ พื้นเป็น Scale Log-Log ตรงกลางเป็นรูปลิขิตแสดงปริมาณน้ำใน Scale Semi – Log ใต้ลิขิตแสดงปริมาณน้ำ มีข้อความ THAI HYDRA 2008 และสมาคมนักอุทกวิทยาไทย ๒๕๕๑ เครื่องหมายสมาคมฯ นี้ หากเป็นสี เส้นขอบหยดน้ำ เส้นฐานกับเส้นตั้งแบ่งเดือนของลิขิตแสดงปริมาณน้ำ และตัวหนังสือกับตัวเลขต่าง ๆ เป็นสีกรมท่า   ลิขิตปริมาณน้ำเป็นสีน้ำเงิน ภายในลิขิตปริมาณน้ำเป็นสีฟ้า เส้น Log – Log ตั้งและราบเป็นสีขาว ส่วนเส้น Log – Log เฉียงเป็นสีชมพู พื้นที่เหนือเส้น Log – Log เฉียง เส้นบนสุดเป็นสีส้ม และพื้นที่ส่วนที่เหลือใต้เส้น Log – Log เฉียงบนสุดเป็นสีเหลือง

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “อุทกวิทยา (Hydrology)”  บางคนรู้ความหมาย บางคนไม่รู้ความหมาย  #สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จะอธิบายให้ฟังว่า “อุทกวิทยา” คืออะไร?
อ้างอิง: รศ. ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์ และ ดร.วีระพล แต้สมบัติ

hydrology