การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566 และทัศนศึกษาสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทานหัวหิน สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทัศนศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566