ข่าวและกิจกรรม

Home/ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

Thai water Expo 2023

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30 - 10:00 น. รศ.ดร.บัญชา [...]

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2566 และทัศนศึกษาสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทานหัวหิน สำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลทับใต้ [...]

THA 2019 International Conference

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2019 ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาสที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ [...]

ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม 2561 ณ จ.ปทุมธานี

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม "การบริหารจัดการน้ำชุมชนในพ้นที่คลองรังสิต" อบต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี และเยี่ยมชมดูงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โครงสร้างสำเร็จรูป ของบริษัท ฤทธา [...]

ทัวร์ KWRA 2561

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมด้วย ผู้แทนจาก KWRA ทัศนศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ [...]

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย จัดกิจกรรม “กอล์ฟการกุศล 2561”

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม และสาธารณกุศล" กำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 12.00 [...]

ถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 19:00 น. สมาคมนักอุทกวิทยาไทย นำโดย ดร.สุบิน [...]

การประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2017

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2017 เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559 [...]

THA 2017 International Conference on “Water Management and Climate Change Towards Asia’s Water – Energy – Food Nexus”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมนักอุทกวิทยาไทย [...]

Go to Top