ข่าวและกิจกรรม

Home/ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

การประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2017

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2017 เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559 [...]

THA 2017 International Conference on “Water Management and Climate Change Towards Asia’s Water – Energy – Food Nexus”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมนักอุทกวิทยาไทย [...]

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งชมรม - สมาคมนักอุทกวิทยาไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม [...]

คอนเสิร์ต “อุทกธารล่องไหลไปกับสุนทราภรณ์”

คอนเสิร์ต "อุทกธารล่องไหลไปกับสุนทราภรณ์" จัดโดยสมาคมนักอุทกวิทยาไทย นำเสนอบทเพลงที่เกี่ยวกับสายนํ้า ณ หอประชุมทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ เวลา วันอาทิตย์ที่ 29 [...]

ทำบุญปูชนียบุคคลด้านอุทกวิทยา และทัศนศึกษาชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

คณะที่ปรึกษา และกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทยร่วมเดินทางไปทำบุญปูชนียบุคคลด้านอุทกวิทยา และทัศนศึกษาชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวัน์อาทิตย์ที่ 5 [...]

การประชุมวิชาการประจำปีของ KWRA 2015

สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปีKWRA 2015 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี [...]

ทัวร์ KWRA 2558

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมด้วย ผู้แทนจาก KWRA ทัศนศึกษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ [...]

สมาคมฯ ลงนามสัญญาบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ KWRA

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ได้ลงนามทำสัญญาบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Korea Water Resources Association (KWRA) จากสาธารณรัฐเกาหลี [...]

THA 2015 International Conference on “Climate Change and Water & Environment Management in Monsoon Asia”

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2015 International Conference on "Climate Change and Water [...]

Go to Top