วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 19:00 น. สมาคมนักอุทกวิทยาไทย นำโดย ดร.สุบิน ปิ่นขยัน และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร