ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม 2561 ณ จ.ปทุมธานี

March 18th, 2018|0 Comments

สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ทัศนศึกษาและเยี่ยมชม "การบริหารจัดการน้ำชุมชนในพ้นที่คลองรังสิต" อบต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี [...]

ทำบุญปูชนียบุคคลด้านอุทกวิทยา และทัศนศึกษาชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

July 6th, 2015|0 Comments

คณะที่ปรึกษา และกรรมการสมาคมนักอุทกวิทยาไทยร่วมเดินทางไปทำบุญปูชนียบุคคลด้านอุทกวิทยา และทัศนศึกษาชีวิตริมคลองดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และตลาดน้ำอัมพวา [...]

ไฟล์รายงานทัศนศึกษา ในรูปแบบนามสกุล .pdf